ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
   
   
 
   
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร อ่าน..
     
ประกาศการเข้ามาติดต่อราชการและการขอใช้พื้นที่ของโรงเรียน อ่าน..
     
ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ อ่าน..
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
       
   
   
     

 

นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก