ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
 
 
 
 
 
   
ใบสมัคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่าน..
     
ใบสมัคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน..
     
แผ่นพับประกาศรับสมัคร ม.1และ ม.4 ปี 2563 อ่าน..
     
ตัวอย่างการเขียนใบสมัคร ม.1 อ่าน..
     
ตัวอย่างการเขียนใบสมัคร ม.4 อ่าน..
     
ประกาศประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน..
     
เกียรติบัตรการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ดาวโหลด
     
ประกาศรับสมัครลูกจ้างนักการภารโรง อ่าน...
     
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 อ่าน...
     
ผลการประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน...
  ครั้งที่ 2/2562  
ยกเลิกรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู อ่าน...
     
     
     
     
   
       
       
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน