ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน...
  ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง  
ผลการประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน...
  ครั้งที่ 2/2562  
รับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู อ่าน...
     
ยกเลิกรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู อ่าน...
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
     
     
     
     
   
       
       
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน