ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
 
 
โครงการ "ขยะสร้างทรัพย์ สร้างคะแนน"
 
รายการ "เสียงแห่งอนาคต" ตอน มหิดลโมเดล ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 ทาง ช่อง NBT
 
   
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อ่าน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น อ่าน...
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น อ่าน...
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้น อ่าน...
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนที่ 1)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน...
  ปีการศึกษา 2561 (นักเรียน ม3 โรงเรียนเดิม)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน...
  ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนที่ 1)  
ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน...
     
     
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน