ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
 
 
 
โครงการ "ขยะสร้างทรัพย์ สร้างคะแนน"
 
รายการ "เสียงแห่งอนาคต" ตอน มหิดลโมเดล ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 ทาง ช่อง NBT
 
   
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ อ่าน...
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ อ่าน...
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ อ่าน...
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ อ่าน...
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  
ผลการประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน...
  ครั้งที่ 2/2562  
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562  
  (ห้องเรียนปกติ) อ่าน...
ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน  
  ประกาศผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการประมูลร้านจำหน่าย  
  อาหารภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 อ่าน...
ประกาศประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน...
     
     
     
     
     
   
       
       
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน