ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
 
 
โครงการ "ขยะสร้างทรัพย์ สร้างคะแนน"
 
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน