ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
 
 
 
 
   
ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ อ่าน..
     
ประกาศประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน..
     
เกียรติบัตรการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ดาวโหลด
     
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู อ่าน..
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
       
       
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
-สารสนเทศ ปี 2562