ภาพกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 สามารถดูได้ที่ Facebook โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
กิจกรรม "บวร" สร้างสรรค์ ทันสื่อ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู รส.บศ ครั้งที่ 1 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยองศึกษาดูงาน
อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
พิธีมอบโล่ห์ และเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น และครูปฏิบัติงานดีเด่น
ต้อนรับรองผู้อำนวยการเศรษฐพัฒน์ สลับศรี
การจัดอบรมเพื่อการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักภาพในการให้คำปรึกษา"
แนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5
ติว O - Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พิธีเปิดงาน " เปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรียนรู้ "
แข่งขันกีฬาและมอบเกียรติบัตร งาน "เปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรียนรู้
กิจกรรมสะเต็มศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นำนักเรียนร่วมงานวันมาฆบูชา
โครงการรักษ์วัยใส ใส่ใจวัยรุ่น โดย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตำบลศาลายา