ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล  แตงอ่อน

Director

Degree

 

 

 

 
 
Mr. Somsak Songka

Vice Director of Academic Administration Department

Degree

B.Ed – Bachelor degree in Nusrsing

M.Ed – Master in Educational Administration

 
 
 

Mr. Somkiat Tanbuncha

Vice Director of General Administraton Deprtment

Degree

B.Ec – Bachelor of Economics and Management (Finance & Banking)

B.Ed - Master in Educational Administration

 
 
   
   
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ