โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
92 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร 0-2482-1155 , โทรสาร 0-2482-1155

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-2482-1154
 
กลุ่มบริหารงบประมาณ/พัสดุ
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงบประมาณ/พัสดุ
โทร. 0-2482-1156
 
กลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 0-2482-1153 , โทรสาร. 0-2482-1153
 
E-Mail
rattanakosin_salaya@rsbs.ac.th