โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
92 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 
กลุ่มบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 0-2482-1153
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-2482-1154
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร 0-2482-1155

 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ/พัสดุ
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงบประมาณ/พัสดุ
โทร. 0-2482-1156
 
 
E-Mail
ratanakosin@rsbs.ac.th