หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น