นายศรีปริยัติ ทองชาวนา ม.6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”

 

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ"

     
 

นายชัยวรรณ ม่วงดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 

ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล ในการประชาสัมพันธ์การลงแอปพลิเคชัน ThaiD

     
 

นายเอกราช อยู่ฤกษ์ รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ประจำปี พ.ศ.2565

 

นายชุติพนธ์ ศิริสถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย

     
 

มหาวิทยาลัย Kaili สา?ธารณรัฐประชาชนจีน และคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

อบรมครูและนักเรียนแกนนำคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน พัฒนาให้ครู

     
 

พิธีสักการะสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

ผู้อำนายการโรงเรียนประกาศนโยบายการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

     
 

อบรมคุณธรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและความกตัญญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา "สนามจันทร์ บรรณภพ"