บริหารงานบุคคล
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร ฯ
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา