แนะนำโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 
 
 
อัดรายการโทรทัศน์ รอบภูมิภาค " โครงการ ขยะสร้างทรัพย์ สร้างคะแนน" ทางช่อง NBT