ผลงานทางวิชาการศิลปะ
ผลงานด้านนาฏศิลป์
 
- การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 กรุงเทพและปริมณฑล
 
 
 
- การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2021
 
 
- การแสดงฟ้อนดวงเดือน โดยชมรมนาฏศิลป์บวรศาลายา เนื่องการเกษียณอายุราชการประจำปี 2563
 
 
- การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020
 
 
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 "ระบำทวาราวดี"
 
 
บทความ
 
เรียนดนตรีจบแล้วไปทำอะไร