กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
   
- การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 กรุงเทพและปริมณฑล