วิทยาศาสตร์  

- การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
คณิตศาสตร์  
- การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- คิดเลขเร็ว ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- การตอบปัญหาวิชาการสังคมศึกษา ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ภาษาไทย  
- แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- คัดลายมือ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- การเขียนเรียงความ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ภาษาต่างประเทศ  
- ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English quiz) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- คอร์สเวิร์ดเกม (Crossword Game) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- ร้องเพลงภาษาจีน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- คัดลายมือภาษาจีน ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ศิลปะ  
- วาดภาพระบายสี ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- ร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย (เดี่ยว) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- ร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง (เดี่ยว) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
สุขศึกษาและพลศึกษา  
- ฟุตบอลชาย ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- วอลเลย์บอล (ชาย) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- วอลเลย์บอล (หญิง) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เซปักตะกร้อ (ชาย) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เซปักตะกร้อ (หญิง) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เปตอง (ชาย) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เปตอง (หญิง) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
เทคโนโลยี  
- วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- ทักษะกีฬาว E-Sport ดาวน์โหลดเกียรติบัตร